home

Home
 

Acuta Recherchediensten, kortweg Acuta, is een particulier recherchebureau met meer
dan twintig jaar ervaring bij overheid en bedrijfsleven. Volledig erkend en bevoegd door
het ministerie van Justitie onder nummer POB 1338.
 

Uw opdracht wordt direct in behandeling genomen. De doorlooptijd hangt af van de
complexiteit,maar Acuta streeft de hoogst mogelijke efficiency na.
 

Binnen het wettelijke kader benut Acuta alle denkbare contact- en opsporingsmethoden en wanneer het gaat om recherchediensten heeft Acuta toegang tot diverse databases.
De medewerkers van Acuta beschikken over de benodigde vakopleidingen en niet onbelangrijk jaren lange ervaring.
 

De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de privacy gedragscode welke door de
brancheorganisatie VPB is opgesteld en door het College Bescherming Persoonsgegevens is
goedgekeurd en door de minister van Justitie algemeen bindend zijn verklaard.
 

Na beëindiging van het onderzoek ontvangt u een gedetailleerd rapport van de
uitgevoerde werkzaamheden.

 

 


Links | Sitemap | Disclaimer Rss Feed Linkedin
Acuta Recherche diensten
| POB Nr.:1338
| KvK Nr.:56047843
| Tel.:06 5467 4062
| Email:
Endless